Tag: DSI

常见光源调光方式

2009年11月22日 at 上午2:15分类:调光技术文章

白炽灯:前沿切相或后沿切相调光
AC220V卤素灯:前沿切相或后沿切相调光
电感变压器:前沿切相
电子变压器:后沿切相(亦有支持前沿切相的产品)
荧光灯:DC 0-10V,DSI,DALI
气体放电灯,金卤灯:不便调光
冷阴极管:可调,各个厂家,各个产品的调光性能不一
LED:PWM方式调光